Vách ngăn di động Kem – Sọc Ngang hài hòa tạo cảm giác sống giữa thiên nhiên và thư giãn

Vách ngăn di động Kem – Sọc Ngang hài hòa tạo cảm giác sống giữa thiên nhiên và thư giãn

Trên vách ngăn di động có thể tích hợp các loại cửa xoay, trượt giống như thiết kế với các loại tường cố định vĩnh viễn song vẫn đảm bảo tiết kiệm dung lượng không gian. Loại vách này cũng có gắn màn hình có sẵn trong một phạm vi rộng. Với nhiều cách thiết kế [...]